Na terenach dawnej łemkowszczyzny.

strój łemkowskiDawna łemkowszczyzna rozciąga się na całym terenie Beskidu Niskiego oraz na części Beskidu Sądeckiego, a konkretnie, mówiąc z uwzględnianiem dokładniejszej topografii: od doliny Popradu aż po Wysoki Dział w Bieszczadach.

Współcześnie na tym obszarze spotkać można już niewielu Łemków. Większość z nich została przesiedlona podczas Akcji Wisła w roku 1947. Niemniej jednak pamięć po nich jest wciąż żywa; nie tylko na kartach książek, ale też bezpośrednio na miejscu dowiedzieć można się wiele o ich zwyczajach, o ich życiu i o tym, w jaki sposób na co dzień egzystowali. Żeby poznać bliżej życie Łemków, warto wybrać się do jednej z miejscowości, która przed II wojną światową była przez nich licznie zamieszkana, na przykład do Muszyny lub pobliskiej Krynicy-Zdrój. Łemków warto poznać, ponieważ jest to jedna z najbardziej interesujących mniejszości narodowych w Polsce, mimo że dziś rozproszona, to mająca znaczny wpływ na to jak aktualnie wygląda kultura, sztuka i tradycja na terenie Beskidu niskiego praz części Beskidu Sądeckiego.